Współpraca

Zapraszam wszystkich do budowy partnerstwa łączącego biznes i sztukę


Wspólnie będziemy realizować następujące cele w biznesie, mediach, fundacji korporacyjnej i instytucjach kultury i sztuki:

  • Stworzenie możliwości inwestowania w sztukę współczesną, jako alternatywy dla standardowych form inwestowania
  • Popularyzacja i promocja sztuki współczesnej
  • Dostarczanie wiedzy o sztuce współczesnej oraz artystach krajowych i zagranicznych
  • Gromadzenie funduszy na nowe projekty oraz wspieranie nowych (młodych) artystów i ich twórczości
  • Tworzenie możliwości budowania kolekcji prac artysty u obecnych
    i nowych kolekcjonerów
  • Doradztwo artystyczne oraz dostarczanie wiedzy o sztuce współczesnej – artystów krajowych i zagranicznych
  • Budowanie marki firm poprzez wspólne działania związane ze sztuką
  • Prezentacja informacji na temat sztuki współczesnej we współpracy z magazynem Art Express

OracArt