Tag - Rynek sztuki

Sztuka

Jako OracArt proponujemy możliwość inwestycji w sztukę. Nasz plan inwestycyjny, który został opracowany przez wybitnych specjalistów i znawców specyfiki tematu, zakłada znaczący wzrost wartości dzieł sztuki. Rynek sztuki jest jednym z najlepiej rozwijających się sektorów biznesu na świecie. Obecnie rynek Polski jest rynkiem wschodzącym, z czym wiążą się ogromne szanse wzrostu inwestycji związane z wypromowaniem bardzo wartościowej, choć niedoszacowanej, polskiej sztuki współczesnej tak, by mogła w pełni zaistnieć na świecie. Galeria na Nowolipki prezentuje dzieła polskiego malarza Józefa Krzysztofa Oraczewskiego i jest...
Read more...
OracArt